Profilul unui traducător in Uniunea Europeană


Lucrând într-un mediu stimulant și multicultural, traducătorii din diferitele instituții și organisme ale UE ajută 500 de milioane de europeni din toate statele membre să înțeleagă politicile și acțiunile Uniunii Europene. Respectând termene-limită stricte, aceștia traduc texte politice, juridice, financiare, științifice și tehnice și le oferă colegilor asistență lingvistică în numeroase domenii.

Calificări principale 

Trebuie să stăpâniți perfect o limbă oficială a UE și să cunoașteți foarte bine cel puțin alte 2 limbi, precum și să fiți licențiat în orice domeniu. Procedura de selecție pentru traducători pune accent pe cunoștințele lingvistice și pe competențele de traducere, precum și pe competențele esențiale impuse tuturor funcționarilor UE. Aflați mai multe despre procedura de selecție. Poate fi util să consultați și exemplele noastre de teste.

Procedurile de selecție pentru traducători sunt lansate în fiecare an, de obicei în vară (iunie/iulie). Limbile căutate pentru anul în curs sunt anunțate pe pagina principală.

Pentru detalii despre stagii, consultați Ghidul practic al stagiilor în UE

Traducătorii pot fi angajați și ca agenți contractuali (pe perioadă determinată). 

Primul pas 

Procedura de depunere a candidaturii pentru un post într-o instituție sau într-un organism UE diferă în funcție de tipul de contract. Există mai multe categorii de contracte de muncă (fără a lua în considerare activitățile independente): contractele permanente, contractele pe durată determinată și contractele temporare. La acestea se adaugă contractele de stagiu. Aflați în cele ce urmează cum să vă depuneți candidatura pentru fiecare dintre aceste tipuri de contracte și stagii. 

Procedura de selecție va depinde de tipul de contract. Asigurați-vă că respectați termenele-limită pentru fiecare etapă a procesului și că dispuneți de principalele calificări căutate pentru postul respectiv. De asemenea, verificați dacă trebuie să susțineți un test pe calculator sau să mergeți la un centru de evaluare. După ce ați citit despre procedurile de selecție, puteți încerca Exemplele de teste și afla mai multe despre alte surse de formare și asistență. Mult succes! 

Cine prelucrează dosarele de candidatură 

După ce ați ales postul care vă interesează, citiți anunțul de concurs pentru a vedea cine se va ocupa de dosarul dumneavoastră. În cele mai multe cazuri, și anume pentru contractele cu durată determinată și nedeterminată, candidaturile sunt gestionate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO). De la înscrierea on-line până la testele susținute în centrul de evaluare, EPSO va superviza procedura de selecție și va fi gata să răspundă la orice întrebări care ar putea apărea pe parcurs. 

Pentru fiecare procedură de selecție este desemnată o comisie de evaluare. Aceasta îi selectează pe candidați în fiecare etapă a procedurii și întocmește lista finală de candidați admiși. Comisiile de evaluare sunt compuse din funcționari ai instituțiilor UE, iar EPSO se asigură că acestea respectă cu strictețe procedurile. Procesul de recrutare implică și serviciile de resurse umane ale instituțiilor UE care răspund de recrutarea candidaților care au reușit la concurs și care figurează, deci, pe listele de rezervă EPSO, pentru ocuparea posturilor vacante. Înainte de a le oferi un post, instituțiile organizează interviuri cu angajații potențiali. 

Dacă vă interesează să lucrați în instituțiile europene, vă sugerăm să consultați mai întâi diferitele tipuri de contracte pe care le propune UE. Deși există posturi permanente, se poate întâmpla ca un contract temporar să se potrivească mai bine cu ambițiile și nevoile dumneavoastră. Indiferent de tipul de contract asociat profilului pentru care vreți să candidați, țineți seama de faptul că va trebui probabil să treceți printr-o procedură de concurs sau de selecție și că va dura poate câteva luni înainte să aflați dacă ați reușit. 

Pentru mai multe detalii cu privire la procesul de recrutare, promovări, salarii și indemnizații, consultați Statutul funcționarilor

Tipul de contract Funcționar titular

Contractele pe durată nedeterminată, care vă permit să deveniți funcționar european, sunt foarte căutate și se obțin în urma susținerii unei proceduri riguroase de concurs. În cadrul funcției publice europene există trei tipuri de contracte pe durată nedeterminată: pentru administratori (AD), pentru asistenți (AST) și pentru asistenți-secretari (AST/SC). 

Administratori 

Dacă sunteți angajat pe postul de administrator, activitatea dumneavoastră va fi legată, în general, de elaborarea politicilor, de punerea în aplicare a legislației UE, de efectuarea de analize sau de consiliere. Domeniile acoperite includ administrația, dreptul, finanțele, economia, comunicarea și știința. Traducătorii și interpreții sunt recrutați, de asemenea, ca administratori. 

Pentru un absolvent de studii universitare, cariera de administrator începe cu gradul de intrare AD 5 și poate avansa până la gradul AD 16. Candidații pot fi selecționați și recrutați și cu gradele AD 6 sau AD 7 pentru posturi specializate, caz în care candidatul trebuie să dovedească că are o experiență de mai mulți ani în domeniu. Gradele AD 9 - AD 12 corespund cadrelor medii de conducere. Selecția și recrutarea candidaților pentru aceste grade necesită experiență anterioară într-un post de conducere. 

Asistent 

Dacă sunteți angajat în instituțiile UE pe postul de asistent, de regulă veți avea sarcini tehnice sau administrative în următoarele domenii: administrație, finanțe, comunicare, cercetare sau elaborarea și implementarea de politici. 

Pentru un asistent, cariera începe cu gradele de intrare AST 1- AST 3 și poate avansa până la gradul AD 11. Candidatul pentru postul de AST 1 trebuie să fi absolvit cel puțin ciclul secundar de învățământ și să aibă experiență anterioară relevantă sau o calificare profesională corespunzătoare. 

Secretari/angajați administrativi (titulatura se poate schimba în funcție de concurs) 


Dacă sunteți angajat pe postul de secretar/angajat administrativ, vă veți ocupa, în general, de administrarea biroului sau veți oferi suport administrativ în cadrul instituțiilor UE. 


Cariera unui secretar/angajat administrativ acoperă gradele AST/SC1 - AST/SC6. De obicei, personalul nou este încadrat cu gradul AST/SC 1. Candidații pentru gradul AST/SC1 trebuie să aibă, cel puțin, fie studii postliceale de minimum 1 an, absolvite cu o diplomă care să corespundă direct cu natura atribuțiilor, fie studii secundare absolvite cu o diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmate de o experiență profesională de cel puțin 3 ani care să corespundă direct cu natura atribuțiilor, fie studii de formare profesională de cel puțin 1 an, urmate de o experiență profesională de cel puțin 3 ani (caz în care atât formarea profesională, cât și experiența trebuie să corespundă direct cu natura atribuțiilor). 

Salariu și indemnizații 

Salariul lunar de bază al unui funcționar variază între aproximativ 2 300 EUR/lună pentru un secretar-asistent proaspăt recrutat (AST/SC 1) și aproximativ 16 000 EUR/lună pentru un administrator care a atins gradul cel mai mare (AD 16) de peste 4 ani. Fiecare grad este divizat în cinci trepte de vechime. La atingerea fiecăreia dintre acestea se acordă o creștere salarială. Salariile de bază sunt ajustate anual în funcție de inflație și de puterea de cumpărare din țările Uniunii Europene. 

În plus, dacă vă părăsiți țara de origine pentru a lucra într-o instituție europeană, aveți dreptul la o indemnizație de expatriere reprezentând 16 % din salariul de bază. 


În funcție de situația familială, funcționarii pot primi anumite alocații cum ar fi alocația pentru locuință, alocația pentru copil aflat în întreținere, alocația școlară și alocația preșcolară. 


Salariile funcționarilor europeni nu sunt impozitate la nivel național, însă sunt supuse unui impozit comunitar care este returnat direct la bugetul UE. Impozitul este perceput progresiv, pornind de la 8 % până la 45 % din salariul impozabil. Începând din 2014 se percepe și o „taxă de solidaritate” suplimentară. Această taxă va fi în vigoare până în 2023. 

Depunerea candidaturii 

Candidații pentru posturile de funcționari titulari ai instituțiilor UE sunt selectați prin concursuri generale anunțate pe acest site. Prima serie de teste se desfășoară pe calculator și constă din exerciții psihometrice de evaluare a aptitudinilor și capacităților candidaților. Dacă treceți aceste teste, veți fi invitat să vă prezentați la un centru de evaluare, unde veți avea de rezolvat un număr de exerciții legate de situații care pot apărea la locul de muncă, în cadrul unui grup și în prezența a cel puțin doi evaluatori. Sunt evaluate competențele considerate a fi esențiale pentru a putea lucra în instituțiile europene, printre care: capacitatea de a analiza și rezolva probleme, capacitatea de comunicare, capacitatea de a presta servicii de calitate și de a obține rezultate, capacitatea de a învăța și de a se dezvolta, capacitatea de organizare și de stabilire a priorităților, capacitatea de a lucra în echipă și perseverența și, în cazul absolvenților de studii superioare, capacitatea de asumare a responsabilităților aferente unui post de conducere. 

Laureații concursurilor sunt înscriși pe liste de rezervă pe care instituțiile UE le utilizează pentru a recruta personal, în funcție de necesități. Așadar, scopul unui concurs nu este ocuparea unui post anume, ci constituirea unei liste de laureați care ar putea fi angajați atunci când e nevoie. 

Structura concursului diferă în funcție de profilul căutat. 

Fiecare concurs începe cu un anunț de concurs în care sunt prezentate informații legate de profil, criteriile de eligibilitate și procedura de selecție. 

De obicei, procedura durează între 5 și 9 luni de la data publicării anunțului de concurs. 


Dacă vă numărați printre candidații care au obținut cele mai bune rezultate în etapa de evaluare, veți fi inclus pe o listă de rezervă. Din acel moment, instituțiile UE care doresc să facă angajări vă pot invita la un interviu. 
De obicei, listele de rezervă pentru concursurile cu profil general sunt valabile timp de 1 an. Pentru alte tipuri de concurs, durata procedurii poate să varieze. Termenul de valabilitate al listelor de rezervă poate fi prelungit.